SERIÁLY.kinema.SK

Stred sezóny sa nám pekne rozbieha. Dnes si vezmeme na mušku novinku, ktorú tento týždeň vypustila na svetlo sveta americká ABC.  Mind Games je nevšednou zmesou psychologického seriálu s dramatickými prvkami, čo ho odlišuje od ich klasických drám.

mindgamespilot1

Ústrednou postavou seriálu sú súrodenci Edwardovci. Clark (Steve Zahn) je behaviorálny psychlóg s bipolárnou poruchou. Svoju profesiu musel prestať vykonávať na akademickej pôde, lebo mal menšiu aféru so študentkou. Preto sa necháva presvedčiť Rossom (Christian Slater), aby svoje schopnosti a vedomosti využil alternatívne, v ich novej spoločnej firme. Mali by pomáhať klientom, ktorí potrebujú poradenstvo na ceste k svojmu cieľu. Chcú rady o tom, ako manipulovať s tými, na ktorých ich úspešnosť závisí.

Ross vystupuje ako ten zodpovednejší súrodenec napriek tomu, že má za sebou pobyt vo väzení a stroskotané manželstvo. Veľmi túži po tom, aby bola firma úspešná. Clark, na druhej strane, veľmi bojuje s tým, aby udržal svoju pozornosť na tejto úlohe. Neustále ho trápi rozchod so študentkou Beth (Katherine Cunningham) a odmieta brať lieky na svoju diagnózu, lebo ho vraj brzdia. Ťažko sa ovláda a spolupráca s ním je naozaj komplikovaná. Preto si na pomoc privoláva exmanželku svojho súrodenca, Claire (Wynn Everett). Samozrejme, konflikt nastáva okamžite a celá firma sa musí prispôsobiť.

mindgamespilot2

Mind Games bude mať epizódne zápletky s rôznymi klientmi alebo ľuďmi, ktorí budú hľadať pomoc. Je postavený na vzťahoch ústredných hrdinov, ktoré sa budú rozvíjať na pozadí týchto príbehov. Firmu totiž netvoria len Clark a Ross, ale majú okolo seba skupinku zamestnancov. Dôležitú rolu zohráva herečka Megan (Megalyn Echikunwoke), ktorá je ideálnou osobou pre prácu v teréne. Okrem nej sa v tíme vyskytuje mladý vedec Miles (Gregory Marcel), ktorý je neoceniteľnou pomocou pre Clarka a analytik Latrell (Cedric Sanders), ktorý je zasa Rossov sidekick.

mindgamespilot2

Nevýhodou Mind Games je, že sa snaží pokryť pomerne komplikované teritórium. Behaviorálna psychológia v rovine, v ktorej ju prezentuje seriál, je prinajmenšom diskutabilná. Tvrdenie, že ľuďmi sa dá natoľko manipulovať, aby klienti spoločnosti dosiahli svoje ciele (nech sú akokoľvek ušľachtilé), je veľmi vratké. Obzvlášť, keď ústrednou zápletkou pilotu je riešenie v podobe vnuknutia akejsi idey do obete. Trošku to miestami skĺzalo do fantasmagórií typu Inception. Tvorcom je koniec koncov Kyle Killen, ktorý sa už tiež venoval snovej tematike, a to v seriáli Awake. Na druhej strane, ak to budete pozorne sledovať, možno sa aj niečomu priučíte, čo aplikujete vo svojom živote a budete kadekým manipulovať.

Veľkou chybou pilotnej epizódy Mind Games bolo to, že sa tvorcovia snažili v štyridsiatich minútach povedať divákovi čo najviac. Načrtnutie všetkých vzťahov, chýb z minulosti, komplikovanosť súčasnosti, neistotu budúcnosti a ešte k tomu aj ťažkú zdravotnú diagnózu hlavného hrdinu. Miestami preto časť pôsobí chaoticky, ako aj prehnane teatrálne. Nemám nič proti Steveovi Zahnovi, ktorý v tomto seriáli jasne dokazuje, že je herec s veľkým H, no aj on mi miestami prekážal. V niektorých scénach ho bolo priveľa.

mindgamespilot4

Takisto, keby ste vedeli, ako manipulovať ľuďmi, nevyužili by ste to pre nejaké nekalé ciele? Netvrdím, že o to v konečnom dôsledku v seriáli nepôjde, no prezentovať ho ako príbeh skupiny ľudí, ktorá ide ďalším pomáhať nevšedným spôsobom, je pri najlepšom naivné. Na druhej strane, je vidno, za seriálom stojí naozaj študovaná tlupa ľudí, ktorá vie odprezentovať relevantnú vedu skrz príbeh o dvoch bratoch. To je samo o sebe jedinečné.

Mind Games vo mne zanechal zmiešané pocity. Bavil ma, lebo nebol o ničom. Zároveň ma však rozčuľoval, lebo bol preplnený. Snažil sa riešiť v jednej časti toľko problémov a toľko úrovní jednotlivých postáv, že vyznel neúprimne a prehnane. Dúfam, že sa to po čase utrasie a bude z toho premakaný seriál o niečom. Potenciál na to rozhodne má.

VIAC O TITULE:Napíšte svoj názor